Jednota českých právníků

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Přechodná ustanovení týkající se podílového spoluvlastnictví – § 3028 – přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám se zaměřením na spoluvlastnictví a novelu občanského zákoníku – přechodná ustanovení vztahující se speciálně ke spoluvlastnictví – § 3062 – soudní a rozhodovací praxe Nejvyššího soudu české republiky – Vybrané otázky vypořádání podílového spoluvlastnictví v NOZ z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 16. 2. 2017
   
  Seminář 117