Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí spolupracovník PF ZČU

Zaměření semináře

Zrušení společnosti a družstva – dobrovolné, nucené – rozhodnutím soudu – zrušení s likvidací a zrušení bez likvidace – pojem likvidace, vstup do likvidace – likvidátor – jeho jmenování, odvolání, předpoklady výkonu této funkce, odpovědnost a odměňování – postavení a fungování orgánů společnosti, družstva po dobu likvidace – fáze a průběh likvidace –formální povinnosti likvidátora spojené se vstupem do likvidace – plnění závazků společnosti, družstva, oprávnění věřitelů – společnost, družstvo coby věřitel – zpeněžení majetku – ukončování likvidace – skončení likvidace – zánik společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku – obnovení likvidace – obnovení společnosti – likvidace společnosti s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence.

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 22. 2. 2017
   
  Seminář 217