Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR

Zaměření semináře

Několik praktických poznámek k řízení před Ústavním soudem- náležitosti ústavní stížnosti (upozornění na nejčastější chyby a jiná doporučení) – právo na spravedlivý proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení – jakým způsobem je právo na spravedlivý proces nejčastěji porušováno obecnými soudy v civilním řízení – dokazování a právo na spravedlivý proces; ústavně konformní odůvodnění soudních rozhodnutí – poučovací povinnost soudu a důsledky jejího porušení – aktuální judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá rozhodnutí z poslední doby.

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 24. 3. 2017
   
  Seminář 317