Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Historická vychodiska úpravy opravných prostředků v civilním soudním řízení – Odvolání jako universální opravný prostředek proti rozhodnutím soudu prvního stupně – subjektivní a objektivní přípustnost odvolání, lhůty, náležitosti odvolání, odvolací důvody – účastenství v odvolacím řízení – procesní nástupnictví obecně – souvislosti s úpravou dědického řízení – Odvolací řízení, rozhodnutí bez jednání – jednání u odvolacího soudu – Rozhodnutí odvolacího soudu.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 19. 5. 2017
   
  Seminář 517