Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Právní úprava ( zák. č. 292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních a prováděcí předpisy) – znaky nesporného řízení – použití obecné části z. ř. s. – místní příslušnost – sousní komisariát – účastníci řízení – opravné prostředky.

Řízení o projednání dědictví – zahájení – zjišťování dědiců a dědického práva – zjišťování aktiv a pasiv – zastavení řízení – vypořádání společného jmění manželů,určení obvyklé ceny – správa pozůstalosti – projednání dědictví a rozhodnutí o dědictví – dodatečně najevo vyšlý majetek. – nabytí dědictví následným dědicem (předpoklady, postup).

Likvidace pozůstalosti – nařízení (předpoklady,účinky) –likvidační správce – likvidační podstata (rozsah zjišťování, správa, zpeněžení) – přihlašování pohledávek ( pasiva likvidační podstaty, přihláška, přezkoumání pohledávek) – rozsah výtěžku – další najevo vyšlý majetek – zastavení likvidace pozůstalosti. Úschovy řízení o pozůstalosti – přijetí úschovy, vydání úschovy. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 28. 4. 2017
   
  Seminář 417