Jednota českých právníků

Přednášející: Doc.JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměření semináře

Rozlišování kondikcí z plnění a kondikcí nikoli z plnění – struktura kondikcí v OZ – význam generální klauzule – condictio ob rem? – plnění podle rozhodnutí, které bylo následně zrušeno – bezdůvodné obohacení s účastí více osob – předmět obohacení – zvýšení hodnoty majetku nebo služba? – odpadnutí obohacení – tzv. vnucené obohacení.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 13. 10. 2017
   
  Seminář 817