Jednota českých právníků

Pozor, u tohoto semináře nastala změna místa konání na

Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Superfi ciální zásada – vybrané otázky přechodných ustanovení OZ k pozemkům a stavbám – neoprávněné stavby a přestavek – aktuální judikatura k pozemkům a stavbám.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 24. 10. 2017
   
  Seminář 917