Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Aktuální problémy exekuční praxe – aplikace přechodných ustanovení četných novel – problematické postavení manžela povinného v exekuci a postih SJM i v souvislosti s novou úpravou soukromého práva – změny exekučního řízení v souvislosti s novelizacemi v insolvenčním právu – praktické otázky střetu exekuce a insolvence – problematika zastavení exekuce, nákladů exekuce – rozhodčí nálezy a notářské zápisy v exekuci – nejnovější judikatura ÚS, NS ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.
Diskuse a odpovědi na dotazy..

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 3. 11. 2017
   
  Seminář 1017