Jednota českých právníků

Přednášející:

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta MU v Brně

Zaměření semináře

  • Praktická práce s funkčními pravidly a prostor pro individuální povinnosti při ochraně osobních údajů
  • Synergie ochrany osobních údajů s dalšími mandatorními agendami informační bezpečnosti (kybernetická bezpečnost, ochrana utajovaných informací)
  • Přímé nároky subjektů údajů a jejich soudní ochrana podle českého práva (právo na výmaz, právo na opravu, právo na informace aj.)
  • Systém ochrany osobních údajů v justici – národní řešení mimo GDPR (problematika specifického režimu těchto nároků ve vztahu k justici (tj. ke zpracování osobních údajů v souvislosti se soudním řízením)

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 8. 2. 2018
   
  Seminář 118
   

Přihlašte se na akci
"8. 2. 2018: GDPR ochrana osobní údajů podle nové úpravy EU – mimo jiné i v justici (118)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: