Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR 

Zaměření semináře

Povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu
  • tzv. odpovědnostní typy ve zdravotnictví – poskytování péče na náležité odborné úrovni – porušení povinnosti získat svobodný a informovaný souhlas – nedostatky při vedení zdravotnické dokumentace – příčinná souvislost; újma způsobená věcí;
  • Smlouva o péči o zdraví – porušení smluvní povinnosti – vztah k deliktnímu typu odpovědnosti
  • Škoda a nemajetková újma – odčinění bolesti a ztížení společenského uplatnění – Metodika NS k nemajetkové újmě na zdraví. 

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 23. 2. 2018
   
  Seminář 218
   

Přihlašte se na akci
"23. 2. 2018: Újma na zdraví a její odškodnění, praktické poznatky z aplikace nového občanského zákoníku (218)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: