Jednota českých právníků

Přednášející:

doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský pedagog

Zaměření semináře

Obecná úprava povinnosti k náhradě škody

  • majetková újma (škoda a nemajetková újma – podmínky vzniku povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy – objektivní a subjektivní odpovědnost – exkulpace a liberace – spolupůsobení škody –  oznamovací  a preventivní  povinnost  – způsob a rozsah škody –  společný závazek k náhradě škody –  vzdání se práva na náhradu škody a její limitace,

Zvláštní případy povinnosti hradit škodu způsobenou při podnikatelské činnosti

  • škoda z provozní činnosti –  škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným  –  škoda z provozu dopravních prostředků  –  škoda způsobená věcí  –   škoda na odložené věci –  škoda na vnesené věci  –   škoda způsobená informací či radou,

Povinnost k náhradě škody způsobené porušením jiné zákonné povinnosti

  • škoda vzniklá neoprávněným užíváním obchodní firmy –  škoda vzniklá nekalosoutěžním jednáním  –   škoda vzniklá porušením předsmluvní povinnosti (culpa in contrahendo) –  škoda vzniklá porušením povinnosti ve společenstevních a družstevních vztazích.

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 27. 2. 2018
   
  Seminář 318
   

Přihlašte se na akci
"27. 2. 2018: Náhrada škody v obchodních vztazích (318)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: