Jednota českých právníků

Pozor, vzhledem ke vzniklé stavební havárii v prostorách Justiční akademie (Hybernská 18, Praha 1), která znemožňuje bezpečné užívání těchto prostor, je tento seminář zrušen.

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro oblast věcných práv

Zaměření semináře

Sousedská práva v novém občanském zákoníku

  • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu apod.) z pohledu rozhodovací praxe NS ČR –  vysvětlení nové právní  úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. –  jednotlivé oblasti sousedských práv se zaměřením zejména na problematiku imisí, imisí na pozemních komunikacích a imisí způsobených závodem  –  typologie žalob – žalobní petity, důkazní břemena, formulace výroků rozhodnutí soudů –   sousedská práva a zneužití práva,

Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku

  • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti nezbytné cesty s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí apod.)  z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR  –   vysvětlení nové úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.   –   předpoklady povolení nezbytné cesty  –   důvody nepovolení nezbytné cesty  –   procesní a hmotněprávní žalobní souvislosti řízení o povolení nezbytné cesty – vázanost soudu návrhem, formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů, poučovací povinnost soudu  –   použitelnost konkrétní judikatury Nejvyššího soudu v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 8. 3. 2018
   
  Seminář 418
   

Přihlašte se na akci
"8. 3. 2018: - ZRUŠENO - Sousedská práva a další otázky ochrany vlastnického práva v judikatuře NS ČR (418) -ZRUŠENO-":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: