Jednota českých právníků

Přednášející:

Mgr. Hynek Zoubek, místopředseda Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Výklad základních institutů insolvenčního práva  s přihlédnutím ke změnám insolvenčního zákona provedeným tzv. antišikanózní novelou účinnou od 1.7.2017, jakož i k plánované tzv. oddlužovací novele  –   smysl a předmět úpravy insolvenčního práva, jeho základní pojmy (úpadek a způsoby jeho řešení)   –   vztah insolvenčního řízení k jiným typům civilního řízení  –   postavení věřitelů v insolvenčním řízení a způsob uplatnění pohledávek věřiteli  v insolvenčním řízení včetně institutu osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek.

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 16. 4. 2018
   
  Seminář 618
   

Přihlašte se na akci
"16. 4. 2018: Novinky v insolvenčním právu se zaměřením na změny v insolvenčním řízení po posledních novelách insolvenčního zákona (618)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: