Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr.  Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent  Právnické fakulty UK v Praze 

Zaměření semináře

Aktuální otázky týkající se evidence skutečných majitelů – rozhodování valné hromady na zasedání a mimo ně (včetně změn společenské smlouvy per rollam) – napadení platnosti usnesení valné hromady u soudu – souběh funkce jednatele a pracovního poměru – z nejnovější judikatury k péči řádného hospodáře a k důsledkům jejího porušení – druhy podílů (kdy zvláštní druh, podíl bez podílu na zisku / hlasovacích práv / vypořádacího podílu) – praktické problémy při převodech podílů a kmenových listů – příplatky do vlastního kapitálu – rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně
využitelnosti účetní závěrky déle než šest měsíců od závěrkového dne) – vypořádací podíl a jeho výplata.
Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 15. 6. 2018
   
  Seminář 718
   

Přihlašte se na akci
"15. 6. 2018: Aktuální otázky z nové právní úpravy a judikatury ke společnosti s ručením omezeným (718)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: