ŽÁDOST O SOUČINNOST

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k technickým problémům, které nastaly po spuštění našich nových webových stránek, Vás žádáme o laskavé zaslání informace, na které z  přednášek a seminářů, které se budou konat v září až prosinci 2021, jste se přihlásili a v jaké výši jste zaplatili účastnické poplatky.  Protože přednášky i semináře (vyjma semináře č. 1121 – Aktuální […]