Medaile Antonína Randy

V pátek 15. října 2021 se po roční přestávce způsobené celosvětovou pandemickou situací konalo ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy slavnostní zasedání Jednoty českých právníků, během kterého byly předány medaile Antonína rytíře Randy; ty uděluje Rada Jednoty českých právníků významným českým i zahraničním právnickým osobnostem jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe, organizování právního […]

Pozvánka PS JČP – Exner Belveder

P o z v á n k a Pražské sdružení Jednoty českých právníků si Vás dovoluje pozvat na komentovanou prohlídku obrazů s názvem Exner – Belveder Setkání se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 16.00 hodin   v Královském letohrádku na Pražském hradě Těšit se můžete na více než 100 obrazů reprezentujících autorovu tvorbu posledních tří dekád. Výstava vznikla za […]