ŽÁDOST O SOUČINNOST

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k technickým problémům, které nastaly po spuštění našich nových webových stránek, Vás žádáme o laskavé zaslání informace, na které z  přednášek a seminářů, které se budou konat v září až prosinci 2021, jste se přihlásili a v jaké výši jste zaplatili účastnické poplatky.  Protože přednášky i semináře (vyjma semináře č. 1121 – Aktuální […]

výstava obrazů Galerie Kooperativa

Pražské sdružení JČP zorganizovalo prohlídku výstavy obrazů Galerie Kooperativy. I přes nutné dodržení aktuálních epidemických nařízení se dne 20.6.2021 zúčastnilo cca 20 našich členů a jejich blízkých. Výstava s názvem Mistři českého malířství – 30 let sbírky, se koná k třicátému výročí od založení této obdivuhodné sbírky obrazů a dalších uměleckých předmětů. Odborný a zasvěcený […]

Pozvánka – Galerie Kooperativa 2021

Pražské sdružení Jednoty českých právníků si Vás dovoluje pozvat na již tradiční komentovanou prohlídku obrazů do Galerie Pojišťovny Kooperativa s názvem Mistři českého malířství – 30 let sbírky Setkání účastníků se uskuteční dne 20. 7. 2021 v prostorách kavárny před vstupem do galerie ve III. p. této budovy. Komentovaná prohlídka za účasti místopředsedy správní rady Nadace galerie […]