Jednota českých právníků

Proč je dobré být členem Jednoty českých právníků?

Jaké výhody mají členové Pražského sdružení JČP?

Na úseku vzdělávacím: 

  1. Pražské sdružení JČP pravidelně organizuje v souladu se svým posláním  různé odborné semináře a kratší odpolední přednášky k aktuálním právním tématům. Na tyto akce se členům PS JČP poskytují výrazné slevy, konkrétně:
  • účastnický poplatek na odborný seminář činí 1 500 Kč, pro člena jen 900 Kč,
  • účastnický poplatek na odpolední přednášku činí 400 Kč, pro člena jen 200 Kč.

V průběhu roku se uskuteční cca 12 – 14 seminářů a cca 10 odpoledních přednášek. 

  1. Každý rok je uspořádán minimálně jeden odborný seminář nebo odpolední přednáška pro členy bezplatně.
  2. Zvláštní další výhoda se poskytuje členům, kteří nejsou výdělečně činní (důchodci, ženy na mateřské dovolené, studenti právnických fakult apod.), a to možnost účastnit se bezplatně odpoledních přednášek, které nejsou plně obsazeny. Stejné výhody jsou poskytovány justičním čekatelům, advokátním a notářským koncipientům.
  3. Na základě dohody s nakladatelstvím LEGES se poskytují členům PS JČP slevy na zakoupené publikace. V rámci spolupráce s partnerskou společností NOTSERVIS a. s. členům PS JČP nabízíme jednoduché vystavení a obnovu kvalifikovaných certifikátů I.CA přímo v jejich kanceláři.
  4. Všichni členové PS JČP dostávají zdarma pravidelně 4 x do roka Zpravodaj, vydávaný JČP, kde jsou uváděny nejen informace spolkové, ale i odborné články, informace o nových právních úpravách i jinak zajímavých tématech. Tento zpravodaj je hodnocen velmi pozitivně.

Členové PS JČP dostávají bezplatně i různé odborné publikace vydávané JČP, např. z poslední doby Sborník přednášek a článků k NOZ.

Na úseku společenském 

Pražské sdružení JČP organizuje různé společenské akce, jako slavnostní zasedání,  přátelská setkání v atraktivních místech, spojená s pohoštěním, divadelní představení, koncerty společné výlety apod., a to vše buď zdarma, nebo s výrazným přispěním PS JČP. Jedná se zejména o tyto akce:

  • již tradiční jarní a vánoční setkání na Vyšehradě, které je vždy spojeno s kulturním programem,
  • zpravidla je organizována společná návštěva některého vybraného divadelního představení, které je pro zájemce bezplatné;
  • v průběhu každého roku jsou členové zváni na různé společné výlety a zájezdy, které jsou – v případě jednodenních akcí, bezplatné. Pokud pak jde o zájezdy dvoudenní, přispívají zájemci jen částečně.