Jednota českých právníků

 

1) Účastnický poplatek za přednášku činí ……………………………….  400 Kč

    Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky
    a advokátní a notářští koncipienti platí za přednášku ……………… 200 Kč

2) Úhrada účastnického poplatku: 

  • bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČ: 45248559  u Česko-slovenské obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300,  konst. symbol  0308, variabilní symbol uveďte vždy kód příslušné přednášky (např. 2620, 2720) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka.

  • na podkladě faktury, k tomu je účastník povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČ, DIČ plátce, bankovní spojení; ve výjimečných případech lze účastnický poplatek uhradit při prezenci.

    Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním přednášky.

3) Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP není plátcem DPH. Potvrzení o platbě obdrží účastníci semináře při prezenci.

4) Přihlášky na přednášku se podávají

  • pomocí formuláře na našich webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz
  • zasláním přihlášky na připojeném formuláři na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v písemné formě. Pro případné další zájemce je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, aby nebyly podávány přihlášky bez požadovaných údajů.

5) Na přednášku je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpozději týden před jejím konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. Přijetí přihlášky podané elektronicky potvrdíme, jinak vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni.

6) Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme jej pouze na základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do tří dnů před konáním přednášky.

Místo a časový rozvrh konání přednášek:

Přednášky se uskuteční na Právnické fakultě UK v Praze, nám. Curieových 901/7,  Praha 1,  č. dveří 38, přízemí.

Zahájení přednášek je v 16.00 hodin, předpokládané ukončení v 18.00 hod. Prezence od 15.30 hod.

Koordinátory uvedených seminářů jsou: JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043
                                                                JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079
                                                                JUDr. Ilona Mouchová, tel. 732 256 311

Informace o došlých přihláškách podá:   Hana Kafková, tel. 720 406 536
                                                                 číslo tel. Pražské sdružení JČP:  221 093 259
                                                                 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré dotazy zodpoví koordinátorky.

Každou středu od 10.00 hod. do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP, Ovocný trh 14, Praha 1, tel. 221 093 259.