Jednota českých právníků

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY odpoledních prémiových přednášek

 1. Účastnický poplatek za přednášku činí...…………………      400
  Advokátní a notářští koncipienti.........………………….......       200 Kč

Pro členy PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, jsou tyto přednášky bezplatné                       

 1. Úhrada účastnického poplatku:
  - bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČ: 45248559  u Česko-slovenské obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300,  konst. symbol  0308, variabilní symbol uveďte vždy kód příslušné přednášky (např. 2620, 2720) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka.
  - na podkladě faktury, k tomu je účastník povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČ, DIČ plátce, bankovní spojení; ve výjimečných případech lze účastnický poplatek uhradit při prezenci.

Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

 1. Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP není plátcem  DPH. Potvrzení o platbě obdrží účastníci semináře při prezenci.
 2. Přihlášky na přednášku se podávají:
  - pomocí formuláře na našich webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz
  - zasláním přihlášky na připojeném formuláři  na  e-mailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo v písemné formě.
    Pro případné další zájemce je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, aby nebyly podávány přihlášky bez požadovaných údajů.
 3. Na přednášku je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpozději týden před jejím konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. 
 4. Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme jej pouze na základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do tří dnů před konáním přednášky.

 

Místo a časový rozvrh konání přednášek:

Přednášky  se uskuteční v Právnické fakultě UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí. 

Zahájení přednášek je v 16.00 hodin, předpokládané ukončení  v 18.00 hod. Prezence: od 15.30 hod.

Koordinátory uvedených seminářů jsou:  JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043
                                                                  JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079
                                                                  JUDr. Ilona Mouchová, tel. 732 256 311

Informace o došlých přihláškách podá:   Hana Kafková, tel. 720 406 536                                                                                 
                                                                 číslo tel. Pražské sdružení JČP:  221 093 259
                                                                 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré dotazy zodpoví koordinátorky.

Veškeré dotazy  zodpoví koordinátoři. Každou středu od 10.00 hod.do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP Ovocný trh 14, Praha 1, tel.č. 221 093 259.