Jednota českých právníků

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

1) Účastnický poplatek za  seminář činí .................................1 500

Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky
a advokátní a notářští koncipienti  platí  za seminář ....................900 Kč

2) Úhrada účastnického poplatku: 

  • bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČ: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbol uveďte vždy kód příslušného semináře (např. 520, 620) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka.

  • na podkladě faktury, k tomu je účastník povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČ, DIČ plátce, bankovní spojení.

     Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3) Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP není plátcem DPH. Potvrzení o platbě obdrží účastníci semináře při prezenci.

4) Přihlášky na seminář se podávají

  • pomocí formuláře na našich webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz 
  • zasláním přihlášky na připojeném formuláři na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v písemné formě.

     Pro případné další zájemce je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, aby nebyly podávány přihlášky bez požadovaných údajů.   

5) Na seminář je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpozději týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. 

     Přijetí přihlášky podané elektronicky potvrdíme, jinak vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni.

6) Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme jej pouze na základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do tří dnů před konáním semináře.

Účast na těchto seminářích je uznávaná jako součást přípravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám, rovněž jako součást dalšího vzdělávání advokátů

Místo a časový rozvrh konání seminářů:

Semináře se uskuteční v Přednáškovém sále Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5)
Zahájení seminářů je v 9.00 hodin, předpokládané ukončení ve 14.00 hod. Seminář č. 720 na téma „Právní režim mezinárodních obchodních transakcí“ se koná od 14..00 hod. do 19.00 hod.

Prezence: od  8.30 hod. (u semináře č. 720 od 13.30 hod)

(Přesné místo a čas konání je uvedeno v seznamu jednotlivých seminářů.)

Koordinátory uvedených seminářů jsou: JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043
                                                                JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079
                                                                JUDr. Ilona Mouchová, tel. 732 256 311

Informace o došlých přihláškách podá:   Hana Kafková, tel. 720 406 536
                                                                 číslo tel. Pražské sdružení JČP:  221 093 259
                                                                 e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré dotazy zodpoví koordinátorky.

Každou středu od 10.00 hod. do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP, Ovocný trh 14, Praha 1, tel. 221 093 259.