Jednota českých právníků

Vážená kolegyně, vážený kolego,

než se přihlásíte za člena Jednoty českých právníků, chtěli bychom Vám podat několik základních informací:

Jednota českých právníků (JČP) je dobrovolnou stavovskou organizací právníků všech profesí. Jako historický nástupce Jednoty právnické, založené v r. 1864, má bohatou historii, na niž navazuje dnešní Jednota především tím, že se snaží zvýšit stavovské sounáležitosti a vytvářet podmínky k vzájemným neformálním kontaktům, spolupráci a společenskému životu právníků ze všech oborů.

JČP si po roce 1990 vzala za úkol působit při vytváření právního státu, demokratického politického systému i právního vědomí našich občanů a současně hájit zájmy všech právníků. Předsedou Jednoty je v současné době JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR.

V rámci JČP je ustanoven reprezentativní orgán – Grémium Jednoty českých právníků, složený z významných osobností právnického života, který se vyjadřuje k aktuálním otázkám a dává podněty s doporučení k činnosti JČP. Předsedou Grémia je JUDr. Pavel Rychetský, členy Grémia jsou osobnosti z různých právních oblastí, např. Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Soudcovské unie, České advokátní komory, Notářské komory ČR, státního zastupitelství, vysokého školství, jakož i významní zástupci veřejného života.

Základními články organizační struktury JČP jsou pobočné spolky a místní sdružení, které se vytvářejí na územním principu. V současné době jsou ve spolkovém rejstříku zapsanými pobočnými spolky Pražské sdružení JČP a Městské sdružení Brno. Místní sdružení jsou organizována v Olomouci a Kolíně - Kutné Hoře. V přípravné fázi vzniku se nachází pobočný spolek v Hradci Králové a místní sdružení v Hodoníně.

Ke zvýšení obecného právního vědomí se JČP snaží přispívat tím, že pořádá pro své členy a širší právnickou veřejnost odborné semináře s aktuální právní problematikou, na nichž přednášejí přední odborníci ze soudů všech stupňů, špičkoví vysokoškolští pedagogové i významní odborníci z praxe.

JČP pořádá odpolední přednášky k aktuální právní problematice, nebo k jinak zajímavým tématům. Vytváří se tak příležitost k setkávání s vysoce kvalifikovanými odborníky z řad přednášejících i posluchačů, s kolegy různých právnických profesí s různým zaměřením. Vzájemná výměna názorů a zkušeností je pro všechny zúčastněné cenným přínosem.

Vítanou činností JČP je pořádání různých společenských akcí, výletů, divadelních představení, výstav, slavnostních zasedání a  přátelských setkání v atraktivních místech, spojených s pohoštěním. Účast na těchto vzdělávacích aktivitách či kulturních a společenských akcích je umožněna členům Jednoty s výraznými slevami, nebo zcela zdarma.

Jednota vydává odborný časopis se širokým spektrem informací a zajímavostí – Zpravodaj

Podrobnosti o členských výhodách jsou uveřejněny pod odkazem Členské výhody.

Roční členský příspěvek činí minimálně 1 000 Kč, pro nevýdělečného člena 500 Kč.

Věříme, že Vás poskytnuté informace zaujaly. Pokud se tedy rozhodnete stát členem Jednoty českých právníků a přihlásíte se, rádi Vás uvítáme na všech stavovských akcích odborného i společenského rázu. O všech aktivitách JČP budete včas informováni, zpravidla prostřednictvím časopisu Zpravodaj a na našich webových stránkách.

Jednota českých právníků

Přihláška za člena sdružení JČP - stáhnout.