K situaci na Ukrajině

K válečné situaci na Ukrajině

Dnes uplynulo 83 let od 15. března 1939. Tímto dnem začala okupace Československa nacistickým Německem. Zda se tehdy mělo Československo bránit, zůstává palčivou otázkou českých dějin. Nepochybné však je, že důsledky potupné mnichovské dohody nesla celá Evropa.

Nikdo snad nevěřil, že budeme v 21. století svědky vojenského napadení Ukrajiny, suverénního evropského státu. Žili jsme v přesvědčení, že jsme jako civilizace došli tak daleko, že společně všichni odmítáme válečné násilí a odsuzujeme agresi, která nešetří životy a zdraví civilního obyvatelstva. Mysleli jsme, že se nic takového už nemůže stát. Zvlášť v Evropě. A ono se to stalo. Jediným pozitivem této tragédie je jednota širokého mezinárodního společenství v úsilí podporovat statečnou obranu Ukrajiny a jejích občanů.

Také náš spolek právníků všech profesí je jednotou, ve které je síla společného úsilí. Jednotlivci, členové našeho spolku se dle vlastních možností zapojují do pomoci ohrožené Ukrajině a zejména obyvatelstva, prchajícího před válkou. Také signatáři „Memoranda o spolupráci mezi Jednotou českých právníků a všemi právnickými profesemi“ se zapojují do systémové pomoci ať už jako jednotlivci, nebo organizováním právní pomoci pro bono ve prospěch ukrajinských uprchlíků anebo poskytováním právních služeb nad rámec běžného režimu.

Všichni, kdo pomáháme s řešením těžké životní situace ukrajinských uprchlíků, si uvědomujeme, že boj Ukrajiny za svobodu se nás bezprostředně týká. Proto nemůžeme pochybovat, komu zvoní hrana. Žádný člověk a žádný stát totiž není ostrov jen sám pro sebe.

V Praze 15. března 2022

Prezídium Jednoty českých právníků