Evidence skutečných majitelů

Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Evidence skutečných majitelů Náplň kurzu: ·         nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace) ·         nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu / zánik práva na výplatu) […]

Aktuální problémy medicínského práva v současném období

Seminář 921 se uskuteční v pondělí 25. října 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Aktuální problémy medicínského práva v současném období Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5), seminář se současně bude konat on-line.

Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti

Seminář 821 se uskuteční v úterý 2. listopadu 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5), seminář se současně bude konat online.

Náhrada škody v dopravě

Seminář 721 se uskuteční v pondělí 13. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Náhrada škody v dopravě  Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR Osnova: ·         podmínky náhrady újmy z provozu dopravy ·         provoz dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha ·         postavení provozovatele a jeho modifikace ·         právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob ·         střet provozů a některé modelové situace při dopravních nehodách ·         vybrané otázky […]

Zákon proti praní špinavých peněz (zákon AML)

Seminář 621 se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Zákon o praní špinavých peněz (zákon ALM) Přednášející: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru Osnova: ·         Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)   ·         Relevantní mezinárodní instituce ·         Finanční analytický úřad –  role, úkoly, kdy se s námi […]