Smlouvy o spotřebitelských a podnikatelských úvěrech

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, kontraktační proces, rizika Korektivy podnikatelských úvěrů Korektivy spotřebitelských úvěrů Limity sjednávání úroků z úvěru Kdy lze přezkoumávat sjednané poplatky (např. za poskytnutí úvěru, za zprostředkování, včasné nezaplacení, atd.) […]

Zástavní právo v praxi ve světle judikatury

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: Zástava a zajištěný dluh Vznik zástavního práva Specifika různých zástav Rozsah zástavního práva Výkon zástavního práva

Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem Osnova: 1) Nemovitosti – zajištění přístupu a rizika absence přístupu a) nezbytná cesta – základní otázky b) sousedská práva – dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek c) služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě […]

Jak se vyvíjí judikatura v opatrovnických věcech

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Rodinné právo a jeho hlavní změny po 1. 1. 2014 · Role Nejvyššího soudu v oblasti sjednocování judikatury v rodiněprávních věcech · Statusové věci · Rodičovská zodpovědnost · Výživné · Mezinárodní právo rodinné · Civilní únosy a role styčných soudců

Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání

Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání Výukové cíle: Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou katastru a seznámit účastníky s průběhem řízení o povolení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, s povinnými náležitostmi listin předkládaných katastrálnímu úřadu a rozsahem přezkumné činnosti […]

Evidence skutečných majitelů

Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Evidence skutečných majitelů Náplň kurzu: ·         nové vymezení skutečného majitele (s důrazem na obchodní korporace) ·         nové sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence (včetně civilních – nevymahatelnost smluv k zakrytí skutečného majitele, sistace hlasovacích práv, zákaz výplaty prospěchu / zánik práva na výplatu) […]

Aktuální problémy medicínského práva v současném období

Seminář 921 se uskuteční v pondělí 25. října 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Aktuální problémy medicínského práva v současném období Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18, I. poschodí (vstup do budovy vchodem Obvodního soudu pro Prahu 5), seminář se současně bude konat on-line.