Pozvání na vzdělávací akce pořádané Pražským sdružením JČP v I. pololetí roku 2024

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedené vzdělávací akce s aktuální problematikou, které připravil v souladu se svým posláním a stanovami.

Vzdělávací akce se budou konat prezenčně se současným streamováním, a to buď

    • na Právnické fakultě UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38., nebo

  • v Justiční akademii, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, v I. poschodí
Seminář (kód 124) se uskuteční 14. února 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Nový stavební zákon 
Přednášející: Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, partner AK Havel&Partners
Místo konání: Právnická fakulta UK
Seminář (kód 324) se uskuteční 8. března 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Novinky v civilním řízení soudním
Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
Místo konání: Justiční akademie
Přednáška (kód 2124) se uskuteční 3. dubna 2024 od 16:00 do 18:00 na téma:
Právní a faktické vady nemovitostí ve smluvní praxi
Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček
Místo konání: Právnická fakulta UK
Seminář (kód 424) se uskuteční 24. dubna 2024 od 9:00 do 14:00 na téma
Bytové spoluvlastnictví
Přednášející: JUDr. Pavla Schődelbauerová, specialistka na bytové spoluvlastnictví
Místo konání: Právnická fakulta UK
Seminář (kód 224) se uskuteční 27. května 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Insolvenční svět vládne všem: střet insolvenčního a ostatních civilních řízení (nalézacího, exekučního a pozůstalostního)
Přednášející: JUDr. Hynek Zoubek a JUDr. David Vláčil, soudci Nejvyššího soudu ČR
Místo konání: Justiční akademie