Jednota českých právníků

Hostem bude: JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, advokát v Praze  

Hostem bude: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Hostem bude: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Hostem bude: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze

Hostem bude: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář