Jednota českých právníků
K přednáškám roku 2021 se pojí nový formulář k přihlášení na přednášku, který je níže k dispozici ke stažení: