Proč je zapotřebí obnovit tradici právnického sjezdu (historická a srovnávací analýza)

Prémiová odpolední přednáška 3021 se uskuteční v pondělí 4. října 2021 od 16:00 do 18:00  na téma:

Proč je zapotřebí obnovit tradici právnického sjezdu (historická a srovnávací analýza) 

Právnická fakulta UK, Praha 1, nám. Curieových 901/7, přízemí, číslo dveří 38, přednášky se současně budou konat on-line.

15

Přihláška

Jméno*
Příjmení*
Email*
Počet účastníků*
Počet účastníků se slevou**
* Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p. *
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo objednávky – tj. vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako specifický symbol uveďte číslo faktury, kterou obdržíte. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na náš účet.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury*

Kdy a kde?

04.10.2021
od 16:00
do 18:00
Právnická fakulta UK, Praha 1, nám. Curieových 901/7

Přednášející

prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., vedoucí Centra právní komparatistiky PF UK