Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek,  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na aktuální otázky řešené v judikatuře dovolacího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy s obsahem:

Prevenční povinnost – Odpovědnost z provozu dopravních prostředků – Pojištění odpovědnosti v dopravě – Vybrané otázky  medicínského práva – Rozsah a způsob náhrady škody – Náklady léčení a péče o nesoběstačného poškozeného – Odčinění nemajetkové újmy obecně – Nároky z ublížení na zdraví – Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké – Uplatňování nároků a procesní souvislosti.

Přednášející: JUDr. Ivana Janů,  předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze

Zaměření semináře

I. Celkový pohled na ochranu osobních údajů v kontextu GDPR
  • Současné technologie a jejich vliv na ekonomiku, společnost a soukromí
  • Důvody pro vznik GDPR, jeho hodnocení a přínos
  • Nedostatky a chyby v popularizaci GDPR
  • Komentář k nedostatečné implementaci práva na přístup k soudu v adaptačním zákoně
  • Ochrana subjektů údajů ve vztahu k technologiím a velkým hráčům
  • Nástroje GDPR (posouzení vlivu , pověřenec)
  • Přístupy k ochraně osobních údajů mimo EU (Austrálie, USA, Japonsko)
  • Od Safe Harbour k Privacy Shield

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na prvních čtrnáct paragrafů nového občanského zákoníku a na jejich praktickou použitelnost – jaké mají dopady do praxe, jak byly tyto zásady používány v dosavadní judikatuře, jak ovlivňují výklad a použití takových institutů, jako např. nabytí vlastnického práva, kontraktační proces, nájemní smlouva  apod., včetně aktuální judikatury.