Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek,  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na aktuální otázky řešené v judikatuře dovolacího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy s obsahem:

Prevenční povinnost – Odpovědnost z provozu dopravních prostředků – Pojištění odpovědnosti v dopravě – Vybrané otázky  medicínského práva – Rozsah a způsob náhrady škody – Náklady léčení a péče o nesoběstačného poškozeného – Odčinění nemajetkové újmy obecně – Nároky z ublížení na zdraví – Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké – Uplatňování nároků a procesní souvislosti.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/ I. posch.
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 14. prosince 2020 od 9.00 hodin
   
  Seminář 1020
   

Přihlašte se na akci
"14. 12. 2020: Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy (1020)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: