Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Ivana Janů,  předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze

Zaměření semináře

I. Celkový pohled na ochranu osobních údajů v kontextu GDPR
 • Současné technologie a jejich vliv na ekonomiku, společnost a soukromí
 • Důvody pro vznik GDPR, jeho hodnocení a přínos
 • Nedostatky a chyby v popularizaci GDPR
 • Komentář k nedostatečné implementaci práva na přístup k soudu v adaptačním zákoně
 • Ochrana subjektů údajů ve vztahu k technologiím a velkým hráčům
 • Nástroje GDPR (posouzení vlivu , pověřenec)
 • Přístupy k ochraně osobních údajů mimo EU (Austrálie, USA, Japonsko)
 • Od Safe Harbour k Privacy Shield
II. Principy, z kterých vychází ochrana osobních údajů, jejich promítnutí do praxe, role judikatury SDEU
 • Obecné nařízení, jeho systematika a architektura
 • Vztah práva na ochranu osobních údajů a práva na soukromí
 • Důsledky existence základního práva na ochranu osobních údajů
 • Jednotlivé principy obecného nařízení s důrazem na klíčovou roli odpovědnosti správce
 • Nová judikatura SD EU po účinnosti obecného nařízení

III. Otázka sankcí a příklady z rozhodovací praxe Úřadu po účinnosti GDPR


Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/ I. posch.
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: ODLOŽENO NA NEURČITO
   
  Seminář 320
   

Přihlašte se na akci
"ODLOŽENO NA NEURČITO: Ochrana osobních údajů z pohledu EU (320)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: