Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na prvních čtrnáct paragrafů nového občanského zákoníku a na jejich praktickou použitelnost – jaké mají dopady do praxe, jak byly tyto zásady používány v dosavadní judikatuře, jak ovlivňují výklad a použití takových institutů, jako např. nabytí vlastnického práva, kontraktační proces, nájemní smlouva  apod., včetně aktuální judikatury.

Pozornost bude věnována mj. následujícím otázkám:

  • V čem se konkrétně projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném?
  • Jak poznám, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní? Kde je hranice smluvních ujednání?
  • Jak se princip poctivosti uplatňuje ve smluvních závazcích a v soudním rozhodování?
  • Proč je tak důležitá dobrá víra, jak je v zákoně vyjádřena a kde všude se konkrétně projevuje (nabytí od neoprávněného, veřejná víra v katastr nemovitostí, vydržení apod.)?
  • Jaká pravidla výkladu zakotvuje občanský zákoník a jak se konkrétně používají?

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/ I. posch.
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 7. prosince 2020, 9:00
   
  Seminář 920
   

Přihlašte se na akci
"7. 12. 2020: Praktická aplikace základních zásad ochrany soukromých práv podle Hlavy I. OZ – poznatky z uplatňování v rozhodovací praxi (920)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: