Jednota českých právníků

Místo konání: Karolinum, Velká zasedací místnost, 2.p., Ovocný trh 3, Praha 1

Přednášející:  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel a rozhodce pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Zaměření semináře

- Aktuální informace z legislativy – změny v pracovněprávních předpisech, výhled dalších změn pro rok 2021
- Nová právní úprava dovolené – tzv. přepočet přes hodiny, příklady, sporné situace
- Změny v doručování písemností – zjednodušení, dopady do praxe, poučení z judikatury
- Novinky ve vysílání zaměstnanců – zvýšení administrativní náročnosti, cestovní náhrady, příplatky
- Změny v tzv. doložce odvolatelnosti – korekce v okruhu osob, s nimiž je možné sjednat, účinnost odvolání z funkce
- Změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace
- Sdílené pracovní místo – atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování
- Přechod práv s povinností v pracovněprávních vztazích – změny v právní úpravě ve vazbě na tzv. hospodářskou jednotku
- Dílčí změny v oblasti překážek v práci – sportovní soustředění aj.
- Přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich dopad na praktické uplatňování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Karolinum, Velká zasedací místnost, 2.p., Ovocný trh 3, Praha 1
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 29. září 2020 od 9.00 hodin
   
  Seminář 520
   

Přihlašte se na akci
"29. 9.: Velká novela zákoníku práce 2020 (520) - POZOR, ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: