Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

- tvorba a rozdělení vlastních zdrojů (dopady změn z obecné části),
- postavení jednatelů (dopady změn z obecné části),
- druhy podílů a (omezení) nakládání s nimi, kmenové listy,
- zánik účasti jinak než převodem, uvolněný podíl a vypořádací podíl,
- společnická žaloba, hlasovací právo, vysílací právo jmenovat /odvolat jednatele, další práva společníka,
- rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, nové typy notářského zápisu,
- působnost valné hromady, protest.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/ I. posch.
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 26. října 2020 od 9.00 hodin
   
  Seminář 620
   

Přihlašte se na akci
"26. 10.: Velká novela zákona o obchodních korporacích – změny týkající se výlučně SRO (620)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: