Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně, ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí v Brně

Zaměření semináře

- způsoby řešení sporů a určování mezinárodní pravomoci v mezinárodním obchodu s přihlédnutím k povaze předmětu řízení,
- určování a zjišťování práva rozhodného pro obchodněprávní poměry s mezinárodním prvkem,
- specifi cká role nestátních prostředků regulace v mezinárodním obchodu.
Seminář bude věnován dále vybraným otázkám
- pandemická situace a její vliv na plnění v mezinárodním obchodě, hardship, vis maior a nutně použitelné normy,
- zvláštní právní a kolizní regulace specifi ckých otázek souvisejících s mezinárodními obchodními transakcemi (zejm. tzv. meze obligačního statutu),
- distribuce, obchodní zastoupení a podobné vztahy a jejich souvislosti s daňovým a soutěžním právem,
- aplikace dodacích podmínek (včetně Incoterms 2020) a jejich (netušené) daňové souvislosti,
- rozbor praktických smluvních formulací refl ektujících možná řešení identifi kovaných problémů.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/ I. posch.
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: odloženo na neručito
   
  Seminář 720
   

Přihlašte se na akci
"ODLOŽENO NA NERUČITO: Právní režim mezinárodních obchodních transakcí (720)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: