Výroční členská schůze Pražského sdružení JČP 13. dubna 2023