Proč je dobré být členem Jednoty českých právníků?

Především proto, že se můžete podílet na naplňování poslání právnického spolku, jehož hlavním cílem je společně, bez rozdílu právnického zaměření, napomáhat upevňování a rozvoji právního státu na demokratických zásadách, šířit právní vědomí mezi občany, podporovat právní vědu a hájit zájmy společenského postavení právníků.

Přihláška za člena

Příjmení a jméno, titul*
Datum a místo narození *
Bydliště*
Zaměstnání vč. adresy
Doručovací adresa*
Email*
Telefon*
Mám zájem být organizován:*
Prohlašuji, že splňuji všechny podmínky pro členství v Jednotě českých právníků dle Stanov JČP.

Jaké výhody mají členové JČP?

Na úseku vzdělávacím

 • Pražské sdružení JČP pravidelně organizuje v souladu se svým posláním různé odborné semináře a kratší odpolední přednášky k aktuálním právním tématům. Na tyto akce se členům JČP poskytují výrazné slevy, konkrétně:
  • účastnický poplatek na odborný seminář činí 1 800 Kč, pro člena JČP jen 1 200 Kč.
  • účastnický poplatek na odpolední přednášku činí 500 Kč, pro člena JČP jen 300 Kč.
 • Každý rok je uspořádán jeden odborný seminář nebo odpolední přednáška pro členy JČP bezplatně.
 • Pravidelné odpolední odborné přednášky a diskusní setkání pořádá pro své členy místní sdružení JČP v Brně.
 • Na základě smlouvy o spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s. poskytne nakladatelství slevu na odbornou literaturu členům JČP při nákupu přes jeho e-shop.

 • V rámci spolupráce s partnerskými společnostmi NOTSERVIS, a. s. a První certifikační autorita, a. s. členům Pražského sdružení JČP nabízíme jednoduché vystavení a obnovu kvalifikovaných certifikátů I.CA přímo v jejich kanceláři.

 • Všichni členové JČP dostávají 4 x ročně bezplatně Zpravodaj JČP, jehož obsahem jsou nejen odborné články, informace o nových právních úpravách, ale i informace o spolkovém dění, aktuálních kulturních a společenských událostech, i jinak zajímavých tématech. Tento časopis má nejen mezi členy vysokou prestiž. Uvítáme, pokud se i Vy zapojíte do publikační nebo organizační činnosti.

 • Členové JČP dostávají bezplatně i různé odborné publikace vydávané JČP, např. z poslední doby Sborník přednášek a článků k novému občanskému zákoníku. 

Na úseku společenském

JČP organizuje společenské akce, kterých se členové účastní buď zcela zdarma, nebo s výrazným přispěním pobočného spolku či místních sdružení JČP, a to například:

 • Již tradiční jarní a vánoční setkání na Vyšehradě spojené s kulturním programem; 

 • Zpravidla je jednou ročně organizována společná návštěva některého vybraného divadelního představení, které je pro členy JČP bezplatné; 

 • Komentované návštěvy Galerie Kooperativy;

 • V průběhu každého roku jsou členové zváni na různé společné výlety a zájezdy, které jsou bezplatné, nebo účastníci přispívají jen částečně.

Vážené kolegyně, kolegové, pokud se stanete členy JČP, získáte nejen výše uvedené výhody, ale též dobrý pocit, že lze díky vaší pomoci naplňovat a chránit i v dnešní době stále aktuální ideje nejstaršího právnického spolku u nás.

Úhrada členského příspěvku