Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn
16.10.2023
09:00
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře obch. práva PF UK
Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova:
Transpoziční novela zákoníku práce a poučení z aktuální pracovněprávní judikatury
09.11.2023
09:00
JUDr. Dominik Brůha, advokát
Transpoziční novela zákoníku práce a poučení z aktuální pracovněprávní judikatury
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Obsah: §  tzv. transpoziční novela zákoníku práce a...
Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce
20.11.2023
09:00
JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze
Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Cíl semináře: Na základě judikatury Nejvyššího...
Mimořádné vydržení, věcná práva ke stavbám
12.12.2023
09:00
JUDr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
Mimořádné vydržení, věcná práva ke stavbám
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč

Jak to u nás funguje?

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedené odborné přednášky s aktuální problematikou, které připravil v souladu se svým posláním a
stanovami.

Členové JČP mají na e-shopu Wolters Kluwer ČR, a. s., (https://obchod.wolterskluwer.cz/e-shop) slevu 15 % na všechny tištěné knihy a e-knihy z produkce Wolters Kluwer ČR zadáním slevového kódu, který obdrží po přihlášení na seminář nebo přednášku, popřípadě na vyžádání v sekretariátu JČP.

Přihlášky na přednášku se podávají pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz .

Neváhejte nás kontaktovat pomocí naší

e-mailové adresy: info@jednotaceskychpravniku.cz

stránky podpory: podpora.jednotaceskychpravniku.cz

nebo telefonu: 221 093 259 (ve středu 10.00 – 15.00 hod)

 

Přihlašovací údaje obdržíte před konáním přednášky na Váš e-mail. Účastnický poplatek při platbě převodem je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského sdružení Jednoty českých právníků číslo 106 231 472/0300 nejpozději do úterý týdne předcházejícího konání přednášky. Jako variabilní symbol uveďte číselný kód přednášky, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Archiv proběhlých akcí

Aktuální judikatura k dědickému právu II
06.06.2023
09:00
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Aktuální judikatura k dědickému právu II
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Pokračování úspěšného semináře Aktuální judikatura k...
Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena
23.05.2023
09:00
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na katedře civilního práva procesního PF MU
Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Věcná břemena – úvod ·       věcná...
Znalecké posudky v praxi
27.04.2023
16:00
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., katedra trestního práva PF UK
Znalecké posudky v praxi
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova:
Likvidace obchodních společností a družstev
13.04.2023
09:00
JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze, PF ZU
Likvidace obchodních společností a družstev
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova:
Aktuální judikatura k dědickému právu
16.03.2023
09:00
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Aktuální judikatura k dědickému právu
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Cíl semináře: Seminář bude zaměřen zejména na...
Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury
13.02.2023
09:00
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen advokátní kanceláře PRK Partners, PF UP
Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Práva a povinnosti stran...
Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu
16.01.2023
09:00
JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze
Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Zastavení exekuce pro bezvýslednost...
Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS
12.12.2022
09:00
JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu
Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Podrobná analýza aktuálních rozhodnutí,...
Předběžné opatření soudu
28.11.2022
16:00
JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR
Předběžné opatření soudu
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova: ·       Splnění procesních podmínek řízení...
Bytové spoluvlastnictví po novele
24.11.2022
09:00
JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj
Bytové spoluvlastnictví po novele
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: – změna obsahu prohlášení vlastníka...
Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu
07.11.2022
16:00
JUDr. Šárka Kamenická, soudkyně Krajského soudu v Praze
Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Výukové cíle: Základní seznámení s problematikou pozůstalostních...
Smlouvy o spotřebitelských a podnikatelských úvěrech
17.10.2022
09:00
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., Soudce NS ČR
Smlouvy o spotřebitelských a podnikatelských úvěrech
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova:
Kvalita údajů katastru nemovitostí, jejich zkvalitňování a další zajímavosti z katastru nemovitostí
03.10.2022
16:00
Ing. Pavel Doubek, vedoucí odd. řízení územních orgánů ČÚZK
Kvalita údajů katastru nemovitostí, jejich zkvalitňování a další zajímavosti z katastru nemovitostí
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova: ·       Současný způsob vedení údajů...
Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem
15.06.2022
09:00
Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR
Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky...
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z pohledu soudní praxe
19.05.2022
09:00
JUDr. Martina Štolbová, soudkyně KS Praha, od července 2021 stáž na NS ČR
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z pohledu soudní praxe
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Důvody zamítnutí žaloby o...
Jak se vyvíjí judikatura v opatrovnických věcech
07.03.2022
09:00
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
Jak se vyvíjí judikatura v opatrovnických věcech
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Rodinné právo a jeho...
Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání
07.02.2022
09:00
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře KÚ pro hl. m. Prahu
Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Vklad do katastru nemovitostí aneb jak...
Evidence skutečných majitelů
13.12.2021
09:00
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., katedra obch. práva, Právnická fakulta UK
Evidence skutečných majitelů
Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Evidence skutečných...
Nařízení eIDAS a jeho aplikace v praxi
22.11.2021
16:00
Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA, generální ředitel I.CA, Mgr. Dagmar Bosáková, I.CA
Nařízení eIDAS a jeho aplikace v praxi
Odpolední přenáška 2921 se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 od 16:00  do 18:00 na téma:...
Pořízení pro případ smrti
15.11.2021
16:00
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Pořízení pro případ smrti
Odpolední přednáška 2821 se uskuteční v pondělí 15. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 na...