Vzdělávací akce

Aktuální judikatura k dědickému právu II
06.06.2023
09:00
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Aktuální judikatura k dědickému právu II
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Pokračování úspěšného semináře Aktuální judikatura k...
Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn
16.10.2023
09:00
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře obch. práva PF UK
Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova:
Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce
20.11.2023
09:00
JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze
Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Cíl semináře: Na základě judikatury Nejvyššího...
Mimořádné vydržení, věcná práva ke stavbám
12.12.2023
09:00
JUDr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
Mimořádné vydržení, věcná práva ke stavbám
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč

Jak to u nás funguje?

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedené odborné přednášky s aktuální problematikou, které připravil v souladu se svým posláním a
stanovami.

Členové JČP mají na e-shopu Wolters Kluwer ČR, a. s., (https://obchod.wolterskluwer.cz/e-shop) slevu 15 % na všechny tištěné knihy a e-knihy z produkce Wolters Kluwer ČR zadáním slevového kódu, který obdrží po přihlášení na seminář nebo přednášku, popřípadě na vyžádání v sekretariátu JČP.

Přihlášky na přednášku se podávají pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz .

Neváhejte nás kontaktovat pomocí naší

e-mailové adresy: info@jednotaceskychpravniku.cz

stránky podpory: podpora.jednotaceskychpravniku.cz

nebo telefonu: 221 093 259 (ve středu 10.00 – 15.00 hod)

 

Přihlašovací údaje obdržíte před konáním přednášky na Váš e-mail. Účastnický poplatek při platbě převodem je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského sdružení Jednoty českých právníků číslo 106 231 472/0300 nejpozději do úterý týdne předcházejícího konání přednášky. Jako variabilní symbol uveďte číselný kód přednášky, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Archiv proběhlých akcí

Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena
23.05.2023
09:00
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na katedře civilního práva procesního PF MU
Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Věcná břemena – úvod ·       věcná...
Znalecké posudky v praxi
27.04.2023
16:00
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., katedra trestního práva PF UK
Znalecké posudky v praxi
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova:
Likvidace obchodních společností a družstev
13.04.2023
09:00
JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze, PF ZU
Likvidace obchodních společností a družstev
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova:
Aktuální judikatura k dědickému právu
16.03.2023
09:00
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Aktuální judikatura k dědickému právu
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Cíl semináře: Seminář bude zaměřen zejména na...
Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury
13.02.2023
09:00
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen advokátní kanceláře PRK Partners, PF UP
Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Práva a povinnosti stran...
Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu
16.01.2023
09:00
JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze
Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Zastavení exekuce pro bezvýslednost...
Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS
12.12.2022
09:00
JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu
Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: ·       Podrobná analýza aktuálních rozhodnutí,...
Předběžné opatření soudu
28.11.2022
16:00
JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR
Předběžné opatření soudu
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova: ·       Splnění procesních podmínek řízení...
Bytové spoluvlastnictví po novele
24.11.2022
09:00
JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj
Bytové spoluvlastnictví po novele
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: – změna obsahu prohlášení vlastníka...
Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu
07.11.2022
16:00
JUDr. Šárka Kamenická, soudkyně Krajského soudu v Praze
Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Výukové cíle: Základní seznámení s problematikou pozůstalostních...
Smlouvy o spotřebitelských a podnikatelských úvěrech
17.10.2022
09:00
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., Soudce NS ČR
Smlouvy o spotřebitelských a podnikatelských úvěrech
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: Limity autonomie vůle při sjednávání...
Kvalita údajů katastru nemovitostí, jejich zkvalitňování a další zajímavosti z katastru nemovitostí
03.10.2022
16:00
Ing. Pavel Doubek, vedoucí odd. řízení územních orgánů ČÚZK
Kvalita údajů katastru nemovitostí, jejich zkvalitňování a další zajímavosti z katastru nemovitostí
Základní cena: 500 Kč Cena se slevou: 300 Kč Osnova: ·       Současný způsob vedení údajů...
Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem
15.06.2022
09:00
Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR
Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Zajištění přístupu k nemovitostem a nároky...
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z pohledu soudní praxe
19.05.2022
09:00
JUDr. Martina Štolbová, soudkyně KS Praha, od července 2021 stáž na NS ČR
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z pohledu soudní praxe
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Důvody zamítnutí žaloby o...
Jak se vyvíjí judikatura v opatrovnických věcech
07.03.2022
09:00
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
Jak se vyvíjí judikatura v opatrovnických věcech
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Osnova: · Rodinné právo a jeho...
Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání
07.02.2022
09:00
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., ředitelka kanceláře KÚ pro hl. m. Prahu
Vklad do katastru nemovitostí aneb jak připravit perfektní podání
Základní cena: 1800 Kč Cena se slevou: 1200 Kč Vklad do katastru nemovitostí aneb jak...
Evidence skutečných majitelů
13.12.2021
09:00
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., katedra obch. práva, Právnická fakulta UK
Evidence skutečných majitelů
Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Evidence skutečných...
Nařízení eIDAS a jeho aplikace v praxi
22.11.2021
16:00
Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA, generální ředitel I.CA, Mgr. Dagmar Bosáková, I.CA
Nařízení eIDAS a jeho aplikace v praxi
Odpolední přenáška 2921 se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 od 16:00  do 18:00 na téma:...
Pořízení pro případ smrti
15.11.2021
16:00
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Pořízení pro případ smrti
Odpolední přednáška 2821 se uskuteční v pondělí 15. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 na...
Nájem a nájemní vztahy
08.11.2021
16:00
Mgr. Vladimír Syrůček
Nájem a nájemní vztahy
Odpolední přednáška 2621 se uskuteční v pondělí 8. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 na téma: Nájem a...