Vzdělávací akce

13.12.2021
09:00
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., katedra obch. práva, Právnická fakulta UK
Evidence skutečných majitelů
Seminář 1021 se uskuteční 13. prosince 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Evidence skutečných...

Archiv proběhlých  akcí

01.02.2021
16:00
JUDr. Ladislav Hejtmánek, soudce Městského soudu v Praze
Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení
Odpolední přednáška 2121 se uskuteční v pondělí 1. února 2021 od 16 hodin do 18...
15.02.2021
16:00
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D., PF UK v Praze, ombudsmanka České asociace pojišťoven
Řešení spotřebitelských sporů v ČR se zaměřením na spory z neživotního pojištění
Odpolední přednáška 121 se uskuteční v pondělí 15. února 2021 od 16 hodin do 18...
01.03.2021
16:00
JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR
Dovolání v civilní věci
Odpolední přednáška 2221 se uskuteční v pondělí 1. března 2021 od 16 hodin do 18...
25.03.2021
JUDr. Martina Kasíková, soudkyně KS v Praze, vyučující PF UK v Praze
Exekuční řízení, aktuální judikatura, vztah exekučního řízení k majetku v SJM a jinému majetku manželů
Dopolední přednáška 221 se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 od 9 hodin do 14...
12.04.2021
16:00
Ing. Pavel Doubek, Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze
Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastru
Odpolední přednáška 2321 se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021 od 16 hodin do 18...
10.05.2021
09:00
PhDr. Dana Rabiňáková, klinická psycholožka, mediátorka
Psychologie pro právníky
Dopolední přednáška 321 se uskuteční v pondělí 10. května 2021 od 9.00 hodin do 14...
10.05.2021
16:00
JUDr. Ladislav Muzikář, emeritní soudce Městského soudu v Praze
Judikatura v pozůstalostních věcech
Odpolední přednáška 2421 se uskuteční v pondělí 10. května 2021 od 16.00 hodin do 18...
17.05.2021
09:00
JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D., ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí, vyučující PF MU v Brně
Právní režim mezinárodních obchodních transakcí. Pravomoc k rozhodování mezinárodních sporů, určení rozhodného práva, vliv pandemické situace na mezinárodní obchod
Dopolední přednáška 421 se uskuteční v pondělí 17. května 2021 od 9 hodin do 14...
07.06.2021
16:00
JUDr. Ludvík David, soudce Ústavního soudu ČR
Ústavněprávní rovina občanskoprávních sporů, zajímavá rozhodnutí v oblasti deliktního a rodinného práva
Odpolední přednáška 2521 se uskuteční v pondělí 7. června 2021 od 16 hodin do 18...
14.06.2021
09:00
JUD. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu ČR
Bytové spoluvlastnictví, praktické otázky, které řeší SVJ, bytová družstva a jejich členové a soudní rozhodování těchto sporů
Dopolední přednáška 521 se uskuteční v pondělí 14. června 2021 od 9 hodin do 14...
13.09.2021
09:00
JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR
Náhrada škody v dopravě
Seminář 721 se uskuteční v pondělí 13. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Náhrada škody v dopravě  Přednášející: JUDr. Petr Vojtek,...
23.09.2021
09:00
Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka právního odboru
Zákon proti praní špinavých peněz (zákon AML)
Seminář 621 se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Zákon o praní špinavých peněz...
07.10.2021
09:00
JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, vyučující PF UK v Praze
Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7.2021
Seminář 1121 se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Aktuální problémy exekučního řízení po...
11.10.2021
16:00
JUDr. Iveta Bláhová, vedoucí samostatného oddělení kontroly a dohledu, Český úřad zeměměřický a katastrální
Oprava chyby v katastru nemovitostí
Odpolední přednáška 2721 se uskuteční v pondělí 11. října 2021 od 16.00 do 18:00 na...
25.10.2021
09:00
JUDr. Jan Mach, advokát, specialista na medicínské právo
Aktuální problémy medicínského práva v současném období
Seminář 921 se uskuteční v pondělí 25. října 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Aktuální...
02.11.2021
09:00
JUDr. Michal Králík, soudce Nejvyššího soudu ČR
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti
Seminář 821 se uskuteční v úterý 2. listopadu 2021 od 9:00 do 14:00 na téma: Žaloby...
08.11.2021
16:00
Mgr. Vladimír Syrůček
Nájem a nájemní vztahy
Odpolední přednáška 2621 se uskuteční v pondělí 8. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 na téma: Nájem a...
15.11.2021
16:00
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář
Pořízení pro případ smrti
Odpolední přednáška 2821 se uskuteční v pondělí 15. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 na...
22.11.2021
16:00
Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA, generální ředitel I.CA, Mgr. Dagmar Bosáková, I.CA
Nařízení eIDAS a jeho aplikace v praxi
Odpolední přenáška 2921 se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 od 16:00  do 18:00 na téma:...

Jak to u nás funguje?

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedené odborné přednášky s aktuální problematikou, které připravil v souladu se svým posláním a stanovami.

Přihlášky na přednášku se podávají pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: info@jednotaceskychpravniku.cz .

Neváhejte nás kontaktovat pomocí naší

emailové adresy: info@jednotaceskychpravniku.cz

nebo telefonu: 221 093 259 (ve  středu 10.00 – 15.00 hod)

 

Přihlašovací údaje obdržíte před konáním přednášky na váš e-mail. Účastnický poplatek při platbě převodem je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského sdružení Jednoty českých právníků číslo 106 231 472/0300 nejpozději do úterý týdne předcházejícího konání přednášky. Jako variabilní symbol uveďte číselný kód přednášky, do informace pro příjemce uveďte své jméno.