Aktuální judikatura k dědickému právu

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Cíl semináře:

Seminář bude zaměřen zejména na judikaturu k dědickému právu podle nového občanského zákoníku.

Osnova:

Judikatura

 • týkající se majetku patřícího do aktiv pozůstalosti, 
 • o dědické nezpůsobilosti, 
 • o odmítnutí dědictví, 
 • o vydědění, 
 • o zákazu zcizení a zatížení v pořízení zůstavitele, 
 • o vydání nepatrného majetku zůstavitele, 
 • o vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti, 
 • o přirůstání uvolněného dědického podílu, 
 • o započtení na dědický podíl,
 • o modifikaci dědického podílu dle § 1693 odst. 3 ObčZ,
 • o postavení nepominutelného dědice, 
 • o případech zůstavitele nebo dědice v exekuci a insolvenci, 
 • o sporném majetku, k němuž se v řízení o pozůstalosti nepřihlíží, 
 • o sporech o dědické právo a o správě pozůstalosti.

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

16.03.2023
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Přednášející

JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

V letech 1975 až 2013 vykonával profesi notáře a aktuálně je stále činný jako notářský kandidát v kanceláři Mgr. Martiny Šmajstrlové, notářky v Táboře. Byl členem komise pro přípravu nového občanského zákoníku vedené prof. JUDr. Karlem Eliášem. Je členem autorského kolektivu komentáře Občanský zákoník, Svazek IV. (dědické právo), nakl. Wolters Kluwer (1. vydání 2014, 2. vydání 2019) a spoluautorem publikace Dědické právo, nakl. Leges (2019).