Aktuální judikatura k dědickému právu

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Cíl semináře:

Seminář bude zaměřen zejména na judikaturu k dědickému právu podle nového občanského zákoníku.

Osnova:

Judikatura

 • týkající se majetku patřícího do aktiv pozůstalosti, 
 • o dědické nezpůsobilosti, 
 • o odmítnutí dědictví, 
 • o vydědění, 
 • o zákazu zcizení a zatížení v pořízení zůstavitele, 
 • o vydání nepatrného majetku zůstavitele, 
 • o vypořádání společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti, 
 • o přirůstání uvolněného dědického podílu, 
 • o započtení na dědický podíl,
 • o modifikaci dědického podílu dle § 1693 odst. 3 ObčZ,
 • o postavení nepominutelného dědice, 
 • o případech zůstavitele nebo dědice v exekuci a insolvenci, 
 • o sporném majetku, k němuž se v řízení o pozůstalosti nepřihlíží, 
 • o sporech o dědické právo a o správě pozůstalosti.

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

16.03.2023
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Přednášející

JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

V letech 1975 až 2013 vykonával profesi notáře a aktuálně je stále činný jako notářský kandidát v kanceláři Mgr. Martiny Šmajstrlové, notářky v Táboře. Byl členem komise pro přípravu nového občanského zákoníku vedené prof. JUDr. Karlem Eliášem. Je členem autorského kolektivu komentáře Občanský zákoník, Svazek IV. (dědické právo), nakl. Wolters Kluwer (1. vydání 2014, 2. vydání 2019) a spoluautorem publikace Dědické právo, nakl. Leges (2019).