Jednota českých právníků

Jednota českých právníků (JČP) je dobrovolnou stavovskou
organizací právníků všech profesí.

Kdo jsme?

Jednota českých právníků (JČP) je dobrovolnou stavovskou organizací právníků všech profesí. Jako historický nástupce Jednoty právnické, založené v r. 1864, má bohatou historii, na niž navazuje dnešní Jednota především tím, že se snaží zvýšit stavovské sounáležitosti a vytvářet podmínky k vzájemným neformálním kontaktům, spolupráci a společenskému životu právníků ze všech oborů.

Zúčastněte se našich vzdělávacích akcí

Zpravodaj Jednoty českých právníků

Informace pro zájemce o členství

než se přihlásíte za člena Jednoty českých právníků, chtěli bychom Vám podat několik základních informací:

0

Členů jednoty českých právníků

0 +

Uskutečněných vzdělávacích akcí

Zájezd 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i v letošním roce pro Vás výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil zájezd, tentokrát na empírový zámek Kačina a Státní zámek v Litomyšli. Termín konání zájezdu:

Číst více »

Úmrtí Alexeje Navalného

Prezídium Jednoty českých právníků s hlubokou lítostí přijalo zprávu o smrti Alexeje Navalného. Za jeho úmrtí nese plnou odpovědnost zrůdný režim Ruské federace v čele s diktátorem Vladimírem Putinem, který

Číst více »

Partneři