Pozvání na vzdělávací akce pořádané Pražským sdružením JČP v 2. pololetí roku 2024

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků Vás srdečně zve na níže uvedené semináře s aktuální problematikou, které připravil v souladu se svým posláním a stanovami.

Semináře se budou konat prezenčně se současným streamováním, a to buď

  • na Právnické fakultě UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38., nebo
  • v Justiční akademii, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, v I. poschodí
Seminář (kód 724) se uskuteční 30. září 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Přednášející: JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR
Místo konání: Justiční akademie
Seminář (kód 824) se uskuteční 14. října 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Oddlužení pro každého? Proměny sanačního způsobu řešení úpadku od roku 2008 do současnosti
Přednášející: JUDr. Hynek Zoubek, soudce Nejvyššího soudu ČR
Místo konání: Justiční akademie
Seminář (kód 924) se uskuteční 31. října 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Právní úprava umělé inteligence
Přednášející: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., advokát, vedoucí Centra práva, technologií a digitalizace
Místo konání: Justiční akademie
Seminář (kód 1024) se uskuteční 21. listopadu 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Aktuální otázky společného jmění manželů v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (judikatura 2023 a 2024)
Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
Místo konání: Justiční akademie
Seminář (kód 1124) se uskuteční 30. září 2024 od 9:00 do 14:00 na téma:
Ochrana osobnosti ve světle aktuální judikatury soudů
Přednášející: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., soudkyně Ústavního soudu ČR
Místo konání: Justiční akademie