Novinky v civilním řízení soudním

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Pozor – Došlo ke změně termínu a místa konání

Cíl semináře:

Seminář bude zaměřen zejména na poslední novely občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a na komentáře k aktuální judikatuře Ústavního soudu týkající se civilního procesu.

Osnova:

– aktuální stav civilně-procesní úpravy a poslední novely procesních předpisů;

– změny týkající se předběžných opatření;

– procesní (i hmotněprávní) ochrana nezletilých dětí (novela č. 192/2021 Sb.);

– několik praktických poznámek k řízení před Ústavním soudem a práci s jeho judikaturou;

– ústavní stížnosti (upozornění na nejčastější chyby a jiná doporučení);

– právo na spravedlivý proces – zejména k praktickým důsledkům jeho porušení;

– poučovací povinnost soudu a důsledky jejího porušení;

– doručování soudních písemností a jak komunikovat se soudem (a soudcem);

– zákonná koncentrace řízení a její důsledky;

– dokazování a právo na spravedlivý proces;

– ústavně konformní odůvodnění soudních rozhodnutí;

– nákladové rozhodování Ústavního soudu;

– aktuální judikatura Ústavního soudu k porušení práva na spravedlivý proces a jiná jeho zajímavá rozhodnutí z poslední doby.

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

08.03.2024
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR