Insolvenční svět vládne všem: střet insolvenčního a ostatních civilních řízení (nalézacího, exekučního a pozůstalostního)

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Anotace:

Insolvenční řízení si klade za cíl komplexně uspořádat majetkové vztahy mezi dlužníkem a věřiteli, jakož i mezi věřiteli navzájem. Je-li dlužník v úpadku, lze jeho úpadek řešit právě jen v kolektivním soudním řízení, které má ze své povahy „přednost“ před dosavadním individuálním vymáháním pohledávek věřitelů. Konkrétní procesní vztahy mezi insolvenčním řízením a dalšími typy civilních řízení jsou ale značně komplikované. Seminář chce přiblížit základní pravidla a mechanismy vzájemných vztahů těchto řízení se zvláštním přihlédnutím k pozůstalostnímu řízení.

Osnova:

  1. Insolvenční řízení jako zvláštní druh civilní řízení.
  2. Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení.
  3. Vztah insolvenčního řízení a civilního řízení nalézacího a exekučního.
  4. Dlužník jako dědic a účastník pozůstalostního řízení.
  5. Dotazy, diskuze.

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

27.05.2024
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Hynek Zoubek a JUDr. David Vláčil, soudci Nejvyššího soudu ČR

JUDr. Hynek Zoubek: JUDr. David Vláčil: Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 2001 až 2002 působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Od roku 2002 byl soudcem u Okresního sodu pro Prahu 3, od roku 2014 soudcem Městského soudu v Praze a od roku 2020 je soudcem Nejvyššího soudu ČR. Účastnil zahraniční stáže ve Spolkové republice Německo a Velké Británii.