723

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn

s_16_10_2023

09:00

14:00

2023-10-16

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací ve světle posledních i očekávaných změn

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

  • přehled dosavadního i očekávaného vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla 
  • právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce – veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) 
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice)  
  • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení) 
  • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností 
  • přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti) 
  • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu 
  • další aktuální otázky 

159

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Můžeme Vás přidat do našeho seznamu?**
Souhlasíte, aby Vám Jednota českých právníků, IČ 00444995, anebo Pražské sdružení Jednoty českých právníků, IČ45248559, se sídlem Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1, Staré Město, (dále jen JČP) zasílaly svá obchodní sdělení týkající se nabízení vzdělávacích služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Podrobnosti o zpracování e-mailové adresy si můžete přečíst na jednotaceskychpravniku.cz/emaily.html.
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Nefunguje Vám přihlašovací formulář? Kontaktujte nás prosím zde.

Kdy a kde?

16.10.2023
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Přednášející

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na katedře obch. práva PF UK