Transpoziční novela zákoníku práce a poučení z aktuální pracovněprávní judikatury

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Obsah:

§  tzv. transpoziční novela zákoníku práce a souvisejících předpisů

 • transpozice EU legislativy (směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách, směrnice o slaďování soukromého a pracovního života, whistleblowing)
 • změny na úseku informování o obsahu pracovního poměru a dohod 
 • digitalizace HR agendy
 • zásadní změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • nové pojetí práce na dálku (home office)
 • změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • změny na úseku minimálních nepřetržitých odpočinků (denního odpočinku a odpočinku v týdnu)
 • změny v rodičovské dovolené
 • práva pečujících zaměstnanců

§  dopady aktuálních změn v oblasti pracovního práva a informace k připravovaným změnám

 • novela vyhlášky o pracovnělékařských službách, zrušení časových normativů ve vyhlášce a další podstatné změny právní úpravy pracovnělékařských služeb
 • otcovská dovolená
 • valorizace průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • změny v zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání aj.
 • další novinky, které budou známy ke dni konání semináře

§  přehled aktuálních rozhodnutí soudů a jejich dopad na praxi, včetně rozhodnutí Soudního dvora EU

§  diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

09.11.2023
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Přednášející

JUDr. Dominik Brůha, advokát

Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2002 působí v advokacii, od roku 2006 jako samostatný advokát v Praze se specializací na oblast pracovního práva a práva ve zdravotnictví. Věnuje se i přednáškové a publikační činnosti, pravidelně publikuje v odborných časopisech a je spoluautorem řady odborných publikací týkajících se pracovního a zdravotního práva. Jako odborník na pracovní právo působí rovněž jako zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovní sporů, je členem rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví, dále členem Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednání a je činný i v řadě profesních sdružení (Společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Evropská asociace právníků se specializací na pracovní právo - EELA a další).