Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

·       Podrobná analýza aktuálních rozhodnutí, přijatých (zejména) „korporačním“ senátem NS v posledním roce, dopady na řešení obdobných situací

·       Péče řádného hospodáře

·       Postavení a povinnosti členů statutárních orgánů

·       Odměňování členů volených orgánů

·       Převody a nabývání podílů

·       Práva společníků

·       Přezkum platnosti usnesení valné hromady, svolání a rozhodování valné hromady a jediného společníka

·       Pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

·       Jednání za obchodní korporace, včetně otázek spojených s ustanovením opatrovníka

·       Zápisy do obchodního rejstříku

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

12.12.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 2000 působil v justici u okresního soudu, krajského soudu a od roku 2008 je soudcem Nejvyššího soudu. Specializuje se na právo obchodních korporací. Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Má bohaté lektorské a pedagogické zkušenosti (Právnická fakulta UK, Právnická fakulta MU). Je autorem či spoluautorem řady odborných článků, příspěvků a publikací, např. Komentáře zákona o obchodních korporacích, Komentáře zákona o mezinárodním právu soukromém či monografie Právo obchodních korporací v praxi a pro praxi (nejen soudní). V únoru 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.