Právo obchodních korporací v aktuální judikatuře NS

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

·       Podrobná analýza aktuálních rozhodnutí, přijatých (zejména) „korporačním“ senátem NS v posledním roce, dopady na řešení obdobných situací

·       Péče řádného hospodáře

·       Postavení a povinnosti členů statutárních orgánů

·       Odměňování členů volených orgánů

·       Převody a nabývání podílů

·       Práva společníků

·       Přezkum platnosti usnesení valné hromady, svolání a rozhodování valné hromady a jediného společníka

·       Pravidla pro rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

·       Jednání za obchodní korporace, včetně otázek spojených s ustanovením opatrovníka

·       Zápisy do obchodního rejstříku

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

12.12.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 2000 působil v justici u okresního soudu, krajského soudu a od roku 2008 je soudcem Nejvyššího soudu. Specializuje se na právo obchodních korporací. Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Má bohaté lektorské a pedagogické zkušenosti (Právnická fakulta UK, Právnická fakulta MU). Je autorem či spoluautorem řady odborných článků, příspěvků a publikací, např. Komentáře zákona o obchodních korporacích, Komentáře zákona o mezinárodním právu soukromém či monografie Právo obchodních korporací v praxi a pro praxi (nejen soudní). V únoru 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.