Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Cíl semináře:

Na základě judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu bude během semináře  probrán obsah notářských zápisů s přímou vykonatelností a nejčastější chyby při jejich vyhotovení. Vysvětlen bude specifický postup exekučních orgánů při exekuci notářských zápisů s přímou vykonatelností ve fázi nařízení exekuce a ve fázi zastavení exekuce. Dále se seminář zaměří na vysvětlení, jak exekuční soud z hlediska procesního i hmotného práva posuzuje obsah závazku vyjádřeného v notářském zápisu ve vztahu k obsahu závazku dle předcházející uzavřené smlouvy.

Osnova:

 • Obecně k charakteru zápisu a forma zápisu
 • Skutečnosti posuzované soudem před pověřením exekutora
 • Rozhodování o zastavení exekuce
 • Charakter dotčených závazkových vztahů a změna v obsahu závazků
 • Obsah zápisu
  • účastníci – zastoupení, pluralita účastníků, ručitel, manžel povinného dlužníka
  • skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá
  • předmět plnění
   • jistina
   • úroky – smluvní, z prodlení
   • smluvní pokuta
  • doba plnění
  • splátky
  • podmínka, vzájemná povinnost a prokazování jejich splnní
  • místo plnění
 • Poučovací povinnost notáře

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

20.11.2023
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Přednášející

JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze