Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Cíl semináře:

Na základě judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu bude během semináře  probrán obsah notářských zápisů s přímou vykonatelností a nejčastější chyby při jejich vyhotovení. Vysvětlen bude specifický postup exekučních orgánů při exekuci notářských zápisů s přímou vykonatelností ve fázi nařízení exekuce a ve fázi zastavení exekuce. Dále se seminář zaměří na vysvětlení, jak exekuční soud z hlediska procesního i hmotného práva posuzuje obsah závazku vyjádřeného v notářském zápisu ve vztahu k obsahu závazku dle předcházející uzavřené smlouvy.

Osnova:

 • Obecně k charakteru zápisu a forma zápisu
 • Skutečnosti posuzované soudem před pověřením exekutora
 • Rozhodování o zastavení exekuce
 • Charakter dotčených závazkových vztahů a změna v obsahu závazků
 • Obsah zápisu
  • účastníci – zastoupení, pluralita účastníků, ručitel, manžel povinného dlužníka
  • skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá
  • předmět plnění
   • jistina
   • úroky – smluvní, z prodlení
   • smluvní pokuta
  • doba plnění
  • splátky
  • podmínka, vzájemná povinnost a prokazování jejich splnní
  • místo plnění
 • Poučovací povinnost notáře

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Můžeme Vás přidat do našeho seznamu?**
Souhlasíte, aby Vám Jednota českých právníků, IČ 00444995, anebo Pražské sdružení Jednoty českých právníků, IČ45248559, se sídlem Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1, Staré Město, (dále jen JČP) zasílaly svá obchodní sdělení týkající se nabízení vzdělávacích služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Podrobnosti o zpracování e-mailové adresy si můžete přečíst na jednotaceskychpravniku.cz/emaily.html.
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Nefunguje Vám některý z formulářů? Kontaktujte nás prosím zde.

Kdy a kde?

20.11.2023
od 09:00
do 14:00
Právnická fakulta UK v Praze, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí dv. č. 38.

Přednášející

JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze