Předběžné opatření soudu

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Osnova:

·       Splnění procesních podmínek řízení

·       Nejčastější chyby v návrzích na nařízení předběžného opatření

·       Okamžik rozhodný pro nařízení předběžného patření (změna skutkového stavu po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně)

·       Náhrada škody a újmy z předběžného opatřením význam jistoty, vyslovení nezákonnosti předběžného opatření, jehož účinky pominuly, vyloučení odpovědnosti státu

·       Podmínky pro nařízení předběžného opatření

o   obava o ohrožení výkonu rozhodnutí,

o   potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků

·       Porušení povinnosti uložené předběžným opatřením

·       Předběžná opatření ve specifických situacích [pracovní spory, ochrana osobnosti, péče o nezletilé, domácí násilí, pozůstalostní řízení, exekuční (vykonávací) řízení, řízení dle soudního řádu správního atd.].

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

28.11.2022
od 16:00
do 18:00
Online ZOOM

Přednášející

JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR

Vystudoval PF UK v Praze. V letech 2001 až 2002 působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Od roku 2002 byl soudcem u OS pro Prahu 3, od roku 2014 soudcem MS v Praze a od roku 2020 je soudcem Nejvyššího soudu. Účastnil zahraniční stáže ve Spolkové republice Německo a Velké Británii.