Předběžné opatření soudu

Základní cena: 500 Kč

Cena se slevou: 300 Kč

Osnova:

·       Splnění procesních podmínek řízení

·       Nejčastější chyby v návrzích na nařízení předběžného opatření

·       Okamžik rozhodný pro nařízení předběžného patření (změna skutkového stavu po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně)

·       Náhrada škody a újmy z předběžného opatřením význam jistoty, vyslovení nezákonnosti předběžného opatření, jehož účinky pominuly, vyloučení odpovědnosti státu

·       Podmínky pro nařízení předběžného opatření

o   obava o ohrožení výkonu rozhodnutí,

o   potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků

·       Porušení povinnosti uložené předběžným opatřením

·       Předběžná opatření ve specifických situacích [pracovní spory, ochrana osobnosti, péče o nezletilé, domácí násilí, pozůstalostní řízení, exekuční (vykonávací) řízení, řízení dle soudního řádu správního atd.].

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

28.11.2022
od 16:00
do 18:00
Online ZOOM

Přednášející

JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR

Vystudoval PF UK v Praze. V letech 2001 až 2002 působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Od roku 2002 byl soudcem u OS pro Prahu 3, od roku 2014 soudcem MS v Praze a od roku 2020 je soudcem Nejvyššího soudu. Účastnil zahraniční stáže ve Spolkové republice Německo a Velké Británii.