Bytové spoluvlastnictví po novele

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

– změna obsahu prohlášení vlastníka

– nový režim změn prohlášení vlastníka 

– změny v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků

– změny v příspěvcích a „převzetí“ části stanov do obsahu prohlášení podle přechodných ustanovení

– změny služeb (zálohy, počet osob, vady vyúčtování..)

– nová úprava prodeje jednotky

– změny v přechodu dluhů

– změny v režimu při neexistenci SVJ 

– změny v úpravě stanov SVJ

– změny ve svolávání a působnosti shromáždění

– zavedení náhradního shromáždění

– změny v rozhodování per rollam

Tato vzdělávací akce již proběhla

Kdy a kde?

24.11.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj