Bytové spoluvlastnictví po novele

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

– změna obsahu prohlášení vlastníka

– nový režim změn prohlášení vlastníka 

– změny v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků

– změny v příspěvcích a „převzetí“ části stanov do obsahu prohlášení podle přechodných ustanovení

– změny služeb (zálohy, počet osob, vady vyúčtování..)

– nová úprava prodeje jednotky

– změny v přechodu dluhů

– změny v režimu při neexistenci SVJ 

– změny v úpravě stanov SVJ

– změny ve svolávání a působnosti shromáždění

– zavedení náhradního shromáždění

– změny v rozhodování per rollam

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

24.11.2022
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj