Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena

Základní cena: 1800 Kč

Cena se slevou: 1200 Kč

Osnova:

·       Věcná břemena – úvod

·       věcná břemena jako věci v právním smyslu

·       věcná břemena jako předmět držby

·       dělení na služebnosti a reálná břemena, jejich odlišení

·       co může být obsahem služebnosti a reálného břemene

·       služebnost jako právní titul výstavby na pozemku

·       Smluvní věcná břemena

·       problematické formulace vymezení věcných břemen ve smlouvách včetně příkladů z katastrální praxe

·       práva a povinnosti z věcných břemen včetně nákladů na udržování služebné věci

·       zánik věcných břemen

·       Právo inženýrské sítě

·       Vzor smlouvy a jeho rozbor

·       Využitelnost práva inženýrské sítě

·       Podstata služebnosti inženýrské sítě

·       Úplata za služebnost inženýrské sítě

·       Rozsah zřízení

·       Přechod oprávnění ze služebnosti inženýrské sítě

·       Další otázky spojené s právem inženýrské sítě

·       Tzv. zákonná věcná břemena

·       věcná břemena podle zákonů č. 458/2000 Sb., energetický zákon, č. 127/2005, o elektronických komunikacích, č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a další

·       způsob zřízení tzv. zákonných věcných břemen a jejich odlišení od ochranných pásem

·       náhrada za zřízení tzv. zákonného věcného břemene a ochranného pásma

·       práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů

·      zánik tzv. zákonných věcných břemen

158

Přihláška

Titul
Jméno**
Příjmení**
Email**
Počet účastníků se základní cenou*:
Vyplňte počet účastníků, pokud máte nárok na slevu, vyplňte 0
Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult mají nárok:
Počet účastníků uplatňujících slevu*:*
Vyplňte počet účastníků, v případě že nikdo nemá nárok na slevu vyplňte 0.
Celkem počet účastníků
Zúčastním se*:*
Žádám o zaslání potvrzení o účasti na vzdělávací akci pro ČAK/NK**
Přihlašovací údaje pro on-line účast budou odeslány 1 den před přednáškou/seminářem.
Fakturační údaje
Název firmy (volitelný)
IČO (volitelný)
DIČ (volitelný)
Adresa ulice a č.p.**
(město, PSČ, adresa ulice a č.p)
Platba bankovním převodem
Bankovním převodem Proveďte platbu přímo na náš účet u ČSOB číslo 106231472 / 0300. Prosím použijte číslo vzdělávací akce (semináře/přednášky) jako variabilní symbol platby, jako zprávu pro příjemce uveďte vaše jméno, jako specifický symbol uveďte číslo faktury.
Cena přednášky:
 Kč
Číslo přednášky
Číslo faktury
Pravidelně rozesíláme e-maily před blížícími se přednáškami/semináři. Máme Vás přidat do našeho seznamu?**
Všechna pole označená * musí být vyplněna!

Kdy a kde?

23.05.2023
od 09:00
do 14:00
Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednášející

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na katedře civilního práva procesního PF MU